Ghế Massage 2D, 3D, 4D khác nhau như thế nào?

Kể từ khicác ghế massage đầu tiên và cho đến gần đây tất cả tùy chọn có sẵn là ghế 2D massage. Các con lăn mát-xa ở phía sau ghế đi lên/xuống vàtrái/phải, để tạo ra chuyển động mát-xa cán và kneading. Trong một số ghế massage toàn thân, bạn…

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.